Reklamacije

V primeru, da je pošiljka fizično poškodovana, v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. Napačen, poškodovan ali izdelek z napako kupec v osmih (8) dneh od prejetja reklamira tako, da obvesti ponudnika na elektronski naslov info@libsa.si. Reklamirani izdelek se vrne ponudniku s priporočeno pošiljko na njegov naslov (poštnino krije kupec), v originalni embalaži in s priloženim računom. Če ponudnik ugotovi, da je poškodba izdelka posledica nepravilnega ravnanja ali da izdelek ni napačen glede na naročilo reklamacije ne bo upošteval. Ponudnik reklamirani izdelek zamenja z drugim izdelkom enake vrednosti po tem, ko prejme ta izdelek in odloči veljavnost reklamacije.